Innovasjon

Innovasjon er en kilde til verdiskapning og utvikling av samfunnet, og oppnås ved økt bruk av ressurser eller ved å bruke ressursene på en bedre måte. Sykehuset Innlandet er opptatt av å utvikle tjenester og løsninger der ressursene brukes på en ny og smartere måte.


Innovasjon i Sykehuset Innlandet forgår ofte gradvis. Det betyr at det stadig gjøres små endringer i arbeidet, både i det pasientrettede arbeidet og på andre områder i organisasjonen. Tjenester som stadig utvikles er viktige, selv om de er ikke alltid blir målt og telt som innovasjon.

Større endringsprosesser kalles radikal innovasjon. Det betyr å skape kvalitativt nye produkter, prosesser, tjenester eller tankesett, som ikke har eksistert før – enten teknologisk eller på andre måter. Slike innovasjoner kan gjerne ha sitt utspring i forskning. Forskning og innovasjonsprosesser henger ofte sammen. Sykehuset Innlandet har flere pågående innovasjonsprosjekter som ligger tett opp mot forskning.  

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.