HELSENORGE

Innovasjon

Innovasjon er en kilde til verdiskapning og utvikling av samfunnet, og oppnås ved økt bruk av ressurser eller ved å bruke ressursene på en bedre måte. Sykehuset Innlandet er opptatt av å utvikle tjenester og løsninger der ressursene brukes på en ny og smartere måte.

Innovasjon i Sykehuset Innlandet forgår ofte gradvis. Det betyr at det stadig gjøres små endringer i arbeidet, både i det pasientrettede arbeidet og på andre områder i organisasjonen. Tjenester som stadig utvikles er viktige, selv om de er ikke alltid blir målt og telt som​ innovasjon.

Større endringsprosesser kalles radikal innovasjon. Det betyr å skape kvalitativt nye produkter, prosesser, tjenester eller tankesett, som ikke har eksistert før – enten teknologisk eller på andre måter. Slike innovasjoner kan gjerne ha sitt utspring i forskning. Forskning og innovasjonsprosesser henger ofte sammen. Sykehuset Innlandet har flere pågående innovasjonsprosjekter som ligger tett opp mot forskning.

Fant du det du lette etter?