Databaser

​Oppsummert forskning

Helsedirektoratet ​
Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer
Felles fagprosedyrer i Norge

Vårdhandboken​ ​
Svenske fagprosedyrer av god kvalitet

NICE Pathways​
​Britiske behandlingslinjer

Nursing Reference Center Plus 
Skills, Quick Lessons og Evidence-Based Care Sheets
Amerikanske korte oppsummerte prosedyrer med vekt på sykepleie​

National Guideline Clearinghouse ​
Amerikanske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer​ ​
Retningslinjer fra Danmark

NICE Guidelines
Britiske retningslinjer​

Guideline International Network​
​Internasjonal portal for retningslinjer

Scottish Intercollegiate Guideline Network​ ​
Retningslinjer fra Skottland

Socialstyrelsen​ ​
Retningslinjer fra Sverige

Sundhedsstyrelsen​
Retningslinjer fra Danmark

UpToDate​
Oppslagsverk med anbefalinger egnet til beslutningsstøtte i klinisk praksis. Gir raske svar på spørsmål om diagnose og behandling. Laget av leger for leger, men er også nyttig for sykepleiere og annet helsepersonell.

BMJ Best Practice​
Oppslagsverk som beskriver flere aspekt ved en diagnose eller tilstand

Clinical Evidence​
Retningslinjer og systematiske oversikter om effekt og bivirkning av behandling som er GRADE-vurdert

Systematiske oversikter

Cochrane Reviews
​Samling av systematiske oversikter publisert i Cochrane Library

DARE
Systematiske oversikter (Other Reviews i Cochrane Library)​

McMaster PLUS​
Systematiske oversikter fra McMaster Universitetet i Canada​

PEDro
​Systematiske oversikter med vekt på fysioterapi

OT Seeker
Systematiske oversikter med vekt på ergoterapi​

Kunnskapssenteret​
​Systematiske oversikter fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Campbell Library​
​Systematiske oversikter kvalitetsvurdert av Campbell Collaboration

Kvalitetsvurderte enkeltstudier

Evidence-Based Nursing​
​Tidsskrift som inneholder oppsummeringer av kvalitetsvurderte enkeltstudier

Evidence-Based Medicine ​
Tidsskrift som inneholder oppsummeringer av kvalitetsvurderte enkeltstudier

Evidence-Based Mental Health​
Tidsskrift som inneholder oppsummeringer av kvalitetsvurderte enkeltstudier​

Evidence-Based Dentistry
​Tidsskrift som inneholder oppsummeringer av kvalitetsvurderte enkeltstudier

Evidence-Based Midwifery ​
Tidsskrift som inneholder oppsummeringer av kvalitetsvurderte enkeltstudier

McMaster PLUS​ ​
Her kan du søke samtidig å få treff fra de fire tidsskriftene over

EHS Protocols​ ​
Enkeltstudier til akuttprosedyrer

ACP Journal Club​
Enkeltstudier fra over 130 tidsskrifter som er kvalitetsvurdert 

Pasientinformasjon

UpToDate​ ​
Pasientinformasjon innen de største helseområdene​

BMJ Best Practice​
​God og oversiktlig pasientinformasjon

Nursing Reference Center ​
Søk først og velg fanen Patient Education for pasientinformasjon

Helsenorge.no
Søk etter pasientinformasjon i Norges offentlige helseportal​

NEL (Norsk elektronisk legehåndbok)
Medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell​

MedlinePLUS
​Pasientinformasjon fra amerikanske National Library of Health

Nasjonalt informasjonssenter for alternativ medisin ​
Nettportal for formidling av forskning og fakta om alternativ behandling

Norsk helseinformatikk ​
Nettsted som gir deg generell helseinformasjon

Sunn skepsis​ ​
Veileder for hvordan pasientinformasjon skal kvalitetsvurderes

Pasienterfaringer

Medline
Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Internasjonal, men med spesielt fokus på amerikanske tidsskrifter. ​Avgrens til kvalitative studier for å søke etter pasienterfaringer.

Embase​
Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske tidsskrifter. Internasjonal med spesielt god dekning av vest-europeiske tidsskrifter. Inkluderer alle referanser fra Medline. Avgrens til kvalitative studier for å søke etter pasienterfaringer​.

Cinahl
​Referansedatabase som dekker tidsskrifter innen sykepleie og hesefag. Internasjonal, men med spesielt god dekning av amerikanske tidsskrifter. Avgrens til kvalitative studier for å søke etter pasienterfaringer.

PsycInfo
​Inneholder referanser til tidsskriftartikler, avhandlinger, bøker og bokkapitler innenfor psykiatri og psykologi. Avgrens til kvalitative studier for å søke etter pasienterfaringer.

Retningslinjer

Helsebiblioteket
Retningslinjer og veiledere fra ulike utgivere​

Medline​
​Avgrens til Practice Guideline for å søke etter retningslinjer

Embase​
Avgrens til Practice Guideline for å søke etter retningslinjer​

Cinahl
​Avgrens til Practice Guideline for å søke etter retningslinjer

NEL (Norsk elektronisk legehåndbok)​
​Medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell

Enkeltstudier

Medline ​
Inneholder referanser til artikler innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap i over 5 500 internasjonale tidsskrifter fra 1946 og fremover. Bruk søkeveilederne fra UiO hvis du trenger hjelp til søk etter enkeltstudier.

PubMed
Denne PubMed-versjonen gir tilgang til fulltekst der det er å finne i ClinicalKey. PubMed er gratisversjonen av Medline.

Embase​
​Inneholder referanser fra artikler innen farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin fra over 7 600 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans) fra 1974 til i dag. Bruk søkeveilederne fra UiO hvis du trenger hjelp til søk etter enkeltstudier.

Cinahl​ ​
Inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, blant annet fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Bruk søkeveilederne fra UiO hvis du trenger hjelp til søk etter enkeltstudier.

PsycInfo ​
Inneholder referanser til litteratur innen psykologi fra 1880-tallet. Bruk søkeveilederne fra UiO hvis du trenger hjelp til søk etter enkeltstudier.

Svedmed+​
Referansedatabase som dekker nordiske tidsskrifter innen medisin og helsefag. Har svenske og engelske MeSH-emneord. ​Bruk søkeveilederne fra UiO hvis du trenger hjelp til søk etter enkeltstudier.

Søkeveiledere

Kunnskapsegget

Haynes kunnskapspyramide, S6, er et godt utgangspunkt for valg av databaser. Øverst finner du oppsummert forskning og nederst finner du enkeltstudier.

For hurtige, kliniske spørsmål, kan man søke i Kunnskapsegget, som er tuftet på denne modellen.

Søk i Kunnskapsegget