Databaser

​Oppsummert forskning

Helsedirektoratet ​
Nasjonale faglige retningslinjer.

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer
Felles fagprosedyrer i Norge.

Vårdhandboken​ ​
Svenske fagprosedyrer av god kvalitet.

NICE Pathways​
​Britiske behandlingslinjer.

Nursing Reference Center Plus 
Skills, Quick Lessons og Evidence-Based Care Sheets.
Amerikanske korte oppsummerte prosedyrer med vekt på sykepleie​.
Tilbyr app for Android og iOS (gratis). Det må opprettes konto med SI-epost.

National Guideline Clearinghouse ​
Amerikanske retningslinjer.

Center for kliniske retningslinjer​ ​
Retningslinjer fra Danmark.

NICE Guidelines
Britiske retningslinjer.​
Tilbyr appen NICE Guidance for Android og iOS (gratis).

Guideline International Network​
​Internasjonal portal for retningslinjer

Scottish Intercollegiate Guideline Network​ ​
Retningslinjer fra Skottland

Socialstyrelsen​ ​
Retningslinjer fra Sverige

Sundhedsstyrelsen​
Retningslinjer fra Danmark

UpToDate​
Oppslagsverk med anbefalinger egnet til beslutningsstøtte i klinisk praksis. Gir raske svar på spørsmål om diagnose og behandling. Laget av leger for leger, men er også nyttig for sykepleiere og annet helsepersonell.

BMJ Best Practice​
Oppslagsverk som beskriver flere aspekt ved en diagnose eller tilstand.
Tilbyr app for Android og iOS (gratis). Det må opprettes brukernavn og passord.

Clinical Evidence​
Retningslinjer og systematiske oversikter om effekt og bivirkning av behandling som er GRADE-vurdert

Systematiske oversikter

Cochrane Reviews
​Samling av systematiske oversikter publisert i Cochrane Library.
Tilbyr appen "Cochrane Library" for iPad (gratis).

DARE
Systematiske oversikter (Other Reviews i Cochrane Library)​.

McMaster PLUS​
Systematiske oversikter fra McMaster Universitetet i Canada​.

PEDro
​Systematiske oversikter med vekt på fysioterapi.

OT Seeker
Systematiske oversikter med vekt på ergoterapi​.

Kunnskapssenteret​
​Systematiske oversikter fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Campbell Library​
​Systematiske oversikter kvalitetsvurdert av Campbell Collaboration.

Kvalitetsvurderte enkeltstudier

Evidence-Based Nursing​
​Tidsskrift som inneholder oppsummeringer av kvalitetsvurderte enkeltstudier.

Evidence-Based Medicine ​
Tidsskrift som inneholder oppsummeringer av kvalitetsvurderte enkeltstudier.

Evidence-Based Mental Health​
Tidsskrift som inneholder oppsummeringer av kvalitetsvurderte enkeltstudier.​

Evidence-Based Dentistry
​Tidsskrift som inneholder oppsummeringer av kvalitetsvurderte enkeltstudier.

Evidence-Based Midwifery ​
Tidsskrift som inneholder oppsummeringer av kvalitetsvurderte enkeltstudier.

McMaster PLUS​ ​
Her kan du søke samtidig å få treff fra de fire tidsskriftene over.

EHS Protocols​ ​
Enkeltstudier til akuttprosedyrer.

ACP Journal Club​
Enkeltstudier fra over 130 tidsskrifter som er kvalitetsvurdert.

Pasientinformasjon

UpToDate​ ​
Pasientinformasjon innen de største helseområdene​.

BMJ Best Practice​
​God og oversiktlig pasientinformasjon.

Nursing Reference Center ​
Søk først og velg fanen Patient Education for pasientinformasjon.

Helsenorge.no
Søk etter pasientinformasjon i Norges offentlige helseportal​.

NEL (Norsk elektronisk legehåndbok)
Medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell.
Tilbyr app for Android og iOS. Tilleggsavgift kreves for personlig brukernavn/passord og for å få tilgang til innholdet offline. 

MedlinePLUS
​Pasientinformasjon fra amerikanske National Library of Health.

Nasjonalt informasjonssenter for alternativ medisin ​
Nettportal for formidling av forskning og fakta om alternativ behandling.

Norsk helseinformatikk ​
Nettsted som gir deg generell helseinformasjon.

Sunn skepsis​ ​
Veileder for hvordan pasientinformasjon skal kvalitetsvurderes.

Pasienterfaringer

Medline
Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Internasjonal, men med spesielt fokus på amerikanske tidsskrifter. ​Avgrens til kvalitative studier for å søke etter pasienterfaringer.

Embase​
Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske tidsskrifter. Internasjonal med spesielt god dekning av vest-europeiske tidsskrifter. Inkluderer alle referanser fra Medline. Avgrens til kvalitative studier for å søke etter pasienterfaringer​.

Cinahl
​Referansedatabase som dekker tidsskrifter innen sykepleie og hesefag. Internasjonal, men med spesielt god dekning av amerikanske tidsskrifter. Avgrens til kvalitative studier for å søke etter pasienterfaringer.

PsycInfo
​Inneholder referanser til tidsskriftartikler, avhandlinger, bøker og bokkapitler innenfor psykiatri og psykologi. Avgrens til kvalitative studier for å søke etter pasienterfaringer.

Retningslinjer

Helsebiblioteket
Retningslinjer og veiledere fra ulike utgivere​.

Medline​
​Avgrens til Practice Guideline for å søke etter retningslinjer.

Embase​
Avgrens til Practice Guideline for å søke etter retningslinjer​.

Cinahl
​Avgrens til Practice Guideline for å søke etter retningslinjer.

NEL (Norsk elektronisk legehåndbok)​
​Medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell.

Enkeltstudier

Medline ​
Inneholder referanser til artikler innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap i over 5 500 internasjonale tidsskrifter fra 1946 og fremover. Bruk søkeveilederne fra UiO hvis du trenger hjelp til søk etter enkeltstudier.

PubMed
Denne PubMed-versjonen gir tilgang til fulltekst der det er å finne i ClinicalKey. PubMed er gratisversjonen av Medline. Tilbyr appen "PubMed4Hh" for Android og iOS (gratis). Det finnes også andre PubMed-apper.

Embase​
​Inneholder referanser fra artikler innen farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin fra over 7 600 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans) fra 1974 til i dag. Bruk søkeveilederne fra UiO hvis du trenger hjelp til søk etter enkeltstudier.

Cinahl​ ​
Inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, blant annet fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Bruk søkeveilederne fra UiO hvis du trenger hjelp til søk etter enkeltstudier.

PsycInfo ​
Inneholder referanser til litteratur innen psykologi fra 1880-tallet. Bruk søkeveilederne fra UiO hvis du trenger hjelp til søk etter enkeltstudier.

Svedmed+​
Referansedatabase som dekker nordiske tidsskrifter innen medisin og helsefag. Har svenske og engelske MeSH-emneord. ​Bruk søkeveilederne fra UiO hvis du trenger hjelp til søk etter enkeltstudier.

Søkeveiledere

Kunnskapsegget

Haynes kunnskapspyramide, S6, er et godt utgangspunkt for valg av databaser. Øverst finner du oppsummert forskning og nederst finner du enkeltstudier.

For hurtige, kliniske spørsmål, kan man søke i Kunnskapsegget, som er tuftet på denne modellen.

Søk i Kunnskapsegget

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.