HELSENORGE

Gravide og rusmidler - dilemmaer, rettigheter og lovverk

Om pasientforløp til et rusfritt svangerskap og familieliv.


Det er vanskelig å tenke seg en mer sårbar situasjon enn å være gravid, og samtidig vite at man er avhengig av et rusmiddel som kan skade barnet.

I januar 2020 trådte pakkeforløpet gravide og rusmidler i kraft, og endres i januar 2023 til pasientforløp. Pasientforløpet skal sikre at gravide med utfordringer knyttet til rusmidler, får en rask og god oppfølging, samt koordinerte tjenester. Pasientforløpet handler om å skape trygghet i en krevende, men håpefull situasjon for mor og barn. Ivaretakelse av partner og pårørende er også en viktig del av dette arbeidet.

Fagdagen er et samarbeid mellom Enhet for gravide og Enhet for familie i Sykehuset Innlandet og KoRus Øst, og vil synligjøre utfordringer og muligheter, og bidra til bedre kunnskap om hva hjelpeapparatet kan tilby gravide som bruker rusmidler, deres partnere og pårørende.

Servering

  • Kaffe, frukt og rundstykker ved ankomst
  • Lunsj: Lasagne med tilbehør
  • Kaffe og kake

Påmelding

Arrangementet er gratis. 

Bindende påmelding innen 5. april. Manglende oppmøte belastes med 500 kroner. 

Program

08.30 Registrering og velkommen

09.00 Velkommen og åpning av seminaret
ved Anita Dobloug, avdelingssjef TSB, Sykehuset Innlandet

09.15 Hva kan kompetansesentrene bidra med til kommunene?
ved Anna Elisa Maagaard, spesialrådgiver KoRus Øst

09.30 Hva er et pasientforløp?
ved Marianne Lundgård, fagsjef, divisjon Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet

10.00 Pause

10.15 Pasientforløp gravide og rusmidler
ved Kerstin Söderström, psykologspesialist, Sykehuset Innlandet

10.45 Pause

11.00 Rettigheter, dilemmaer og lovverk
ved Ellen Kyrdalen, spesialrådgiver KoRus Øst

12.00 Lunsj

13.00 Brukererfaringer fra pasientforløp
ved Christine Lønne, Prolar

14.00 Pause

14.15 Enhet for gravide og Enhet for familie
ved Inger Bjørlien, assisterende enhetsleder, enhet for gravide, og Susanne Mikkelsen Haug, konst. enhetsleder, enhet for familie

Fant du det du lette etter?