HELSENORGE

Innlandets demenskonferanse 2023 - Rett tiltak til rett tid?

Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til
kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter inviteres til konferanse.

Program 7. februar

08.00 Registrering, kaffe og noe attåt

09.00 Åpning av konferansen
ved Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet

09.15 Nytt fra Demensplan 2025
ved Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder i Helsedirektoratet

09.45 Oppfølgingsteam som arbeidsform for oppfølging av personer med store og sammensatte behov
ved Liv Tveito, prosjektleder i Helsedirektoratet

10.15 Pause

10.30 Markerer 20 års jubileum av konferansen
ved Birger Lillesveen, sykepleier/pensjonist og Irene Hanssen, sykepleier/pensjonist

11.00 Hva har skjedd de siste 20 åra innen demensfeltet?
ved Geir Selbæk, forskningssjef, Aldring og helse

11.30 Pause

11.45 Erfaringer med individuell plan og kriseplan fra ressursenheten for demens i spesialisthelsetjenesten
ved Wenche Nordengen, enhetsleder ved Ressursenhet, Sykehuset Innlandet

12.00 SHAPE - nettbasert undervisning for personer med demens
ved Ingelin Testad, sykepleier, professor, senterleder Regionalt kompetanse senter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger universitetssjukehus

12.30 Lunsj

13.30 Erfaring med bruk av individuell plan/koordinator i oppfølging av personer med demens og pårørende
ved Julie Krutå, vernepleier i Trondheim kommune

14.00 Tvungen somatisk helsehjelp
ved Kari Elise Krohn, jurist/seniorrådgiver i Statsforvalteren i Innlandet

14.30 Pause

14.45 PRACTIC – forebygging og håndtering av kriser i hjemmebasert tjeneste
ved Anette Væringstad, spl./stipendiat og Ellen Thea G. Dalbak, tannlege/stipendiat ved AFS, Sykehuset Innlandet

15.30 Oppsummering

15.45 Slutt for dagen

19.00 Middag


Program 8. februar

09.00 Musikalsk innslag ved Toneheim folkehøgskole

09.15 Hvilke behov og ønsker har personer med demens?
ved Anne Marie Mork Rokstad, professor ved høgskolen i Molde/ seniorforsker ved Aldring og Helse

09.45 Sjelden hørte stemmer
ved Guro Brenden, demenskoordinator i Løten kommune

10.15 Pause, utsjekk

10.45 Forløpsorganisering av demenstjenestene
ved Irene Imingen, virksomhetsleder for helsetjenester i hjemmet i Stange kommune

11.15 Munnhelse hos eldre
ved Ellen Thea G. Dalbak, tannlege/stipendiat ved AFS, Sykehuset Innlandet

12.00 Lunsj

13.00 Dumme pasienter og troll til pleiere? Om aggresjon i sykehjem – resultater fra RAiN-studien
ved Bjørn Lichtwarck, spesiallege/PhD ved AFS, Sykehuset Innlandet

13.45 Primærkontakt. Rolle, funksjon og opplæring
ved Laila Taaje, fagutvikler, Institusjonstjenesten i Hamar kommune

14.05 Pause

14.20 Brukerforum ved AFS
ved Lisbeth Dyrendal Høgset, spesialrådgiver ved AFS, Sykehuset Innlandet

14.35 Hva skjer’a?
ved Sverre Bergh, forskningsleder


Pris

Konferansen koster kr.1500,- per deltaker uansett omfang av deltagelse. Deltakerne dekker selv reiseutgifter. Ved påmelding må du oppgi hvilket alternativ du ønsker.


Godkjenning

Konferansen er søkt godkjent som tellende til spesialisering for leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, og fysioterapeuter.

Fant du det du lette etter?