HELSENORGE

Pasientsikkerhetsuka 2023

I uke 38 holder Helse Sør-Øst sin pasientsikkerhetsuke. Denne uken vil det være flere lokale og regionale arrangementer som handler om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Det vil være både fysiske og digitale arrangementer, og flere av arrangementene vil både strømmes direkte og være tilgjengelige i etterkant på nett. 

Hensikt

Hensikten med pasientsikkerhetsuken er å:

  • øke kunnskapen om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
  • inspirere pasienter, brukere og medarbeidere til å delta i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
  • dele gode prosjekter og erfaringer

Bidrag fra Sykehuset Innlandet

Onsdag 20. september holder assisterende divisjonsdirektør i psykisk helsevern Anton Åhrén innlegg om DelMedMeg, en løsning for å bruke pasientrapporterte data til å forbedre behandling. Foredraget innledes av administrerende direktør Alice Beate Andersgaard. 

Regionalt program

Les mer om pasientsikkerhetsuka og se regionalt program på Helse Sør-Østs nettsider (helse-sorost.no)

Fant du det du lette etter?