HELSENORGE

Smittevern og hygiene

Sykehuset Innlandet arrangerer konferanse i smittevern og hygiene i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet.

Målgruppe

Helsepersonell tilknyttet helse- og omsorgstjenester i kommuner i Innlandet, spesialisthelsetjenesten i Innlandet og studenter.


Påmelding

Elektronisk påmelding til konferansen via påmeldingslenke på denen siden innen 1. september 2022. Viktig å presisere fysisk eller digital deltakelse ved påmelding. 

Det er plass til 120 personer fysisk og det vil bli praktisert «først til mølla»-prinsippet ved fysisk deltakelse. Gratis for alle. Kursbevis vil kun bli utlevert ved fysisk oppmøte og deles ut ved dagens slutt.


Program

09.15 Registrering, kaffe/te/matbit

09.45 Velkommen
ved Guri Rudi, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Innlandet og Mona Verøy , rådgiver smittevern og hygiene, Sykehuset Innlandet

09.55 Hva kan vente oss i et 5-10 års perspektiv, av infeksjonssykdommer og smittevernutfordringer? Hvordan kan vi best innrette smittevernet for å kunne møte det?
ved Folkehelseinstituttet

10.30 ROS-analyse/smittevern
ved Helsedirektoratet

11.05 Smittevernplan/revisjon
ved Helsedirektoratet

11.40 Vaksinasjon - influensa/covid - oppfriskningsdose
ved Folkehelseinstituttet

12.15 Lunsj

13.15 Tuberkulose/statistikk/utredning og behandling
ved Folkehelseinstituttet og Katarina Nordbak, Tbc-koordinator, Sykehuset Innlandet

13.55 Resistente mikrober, bærerskap – symptomer
ved Sykehuset Innlandet

14.25 Basale smittevernrutiner
ved Sykehuset Innlandet

14.55 Avslutning


Godkjenning

Det blir søkt om godkjenning til NSF og Norsk legeforening, for de som deltar fysisk.


Fant du det du lette etter?