HELSENORGE

Oppsummering første halvår 2019

Det ble registrert totalt 161 meldinger om alvorlige uønskede hendelser, inkludert 21 3-3a-varsler ved Sykehuset Innlandet første halvdel av 2019. Sammenstillingene under viser kategorisering av disse meldingene. I kategorier med færre enn fem tilfeller er antallet fjernet av hensyn til mulighet for identifisering.

​Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3: Meldeplikt til Meldeordningen.no ved Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten. Meldeplikten gjelder ved betydelig skade på pasient, eller ved forhold som kunne ført til betydelig skade.

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a: Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelse. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.


Uønskede hendelser første halvår 2019


​Kategori​Antall
​Feil eller forsinket diagnostikk​5
​Stående/gående fall uten tilsyn ​6
​Forsinket behandling​7
​Annet - behandling og pleie7
​Annet pasientadministrativt​9
​Gjennomføring av behandling/prosedyre​12
​Selvmordsforsøk​12
Kategorier med færre enn fem meldinger
​Innleggelse​x
​Overflytting/overføring av pasientansvar internt i sykehus​x
​Utskriving​x
​Klinisk vurdering​x
​Utførelse av undersøkelser og prøver ​x
​Oppfølging av prøver og undersøkelser​x
​Annet diagnostikk/utredning​x
​Valg av behandlingsmetode/-intensitet​x
​Forberedelse til behandling ​x
​Observasjon og overvåking​x
​Perforasjon av organer​x
​Blødning i forbindelse med kirurgi/invasiv intervensjon​x
​Annet - kirurgi/invasiv intervensjon ​x
​Blødning (untatt ved keisersnitt)​x
​Perinealrift grad 3 og 4​x
​Trykksår​x
​Opptrening/rehabilitering ​x
​Sittende fall uten tilsyn​x
​Liggende fall uten tilsyn​x
​Annet - fall ​x
​Andre pasientuhell​x
​Journalnotater​x
​Identitet ikke sjekket ​x
​Annet - dokumentasjon/informasjon​x
​Feil legemiddel/legemiddelform​x
​Dose/dosering​x
​Muntlig ordinering​x
​Overføring av informasjon, inklusive samstemming​x
​Merking/dokumentasjon​x
​Annet - tilberedning av legemiddel​x
​Legemiddel ikke gitt​x
​Dose/hastighet/styrke​x
​Administrasjonsmåte​x
​Bivirkning/interaksjon av legemidler​x
​Annet relatert til blod​x
​Medisinsk/teknisk utstyr ​x
​Annet - medisinsk/teknisk utstyr​x
​I døgnavdeling​x
​Under poliklinisk behandling​x
​Overdose/rus/selvmedisinering ​x
​Annet - pasientvelferd​x
Sum kategorier med mindre enn fem meldinger​41
​Ikke valgt​20
​Sum ​161Fant du det du lette etter?