HELSENORGE

Høy aktivitet på koronatesting

Avdeling for medisinsk mikrobiologi informerer rekvirenter om høy aktivitet når det gjelder prøver for testing av SARS-CoV-2.

For å sikre at kapasiteten holdes oppe for disse prøvene, kan dette påvirke annen aktivitet.

Avdelingen tilstreber å ivareta analyse av alle prøver fortløpende, men det kan være nødvendig å gjøre prioriteringer som kan medføre forsinkelser og forlenget svartid på noen prøvesvar.

Svar blir tilgjengelig i de kanaler rekvirenter normalt får svar så snart de er klare. 

Kontaktperson

Merete.Holth@sykehuset-innlandet.no
Avdelingsleder
Medisinsk mikrobiologi
Sykehuset Innlandet
Telefon: 996 39 737