HELSENORGE

Koronastatistikk

På denne siden finner du koronastatistikk med oversikt over tester analysert for covid-19 i Sykehuset Innlandet for perioden fra og med april til og med desember 2020.

Koronastatistikk for Sykehuset Innlandet fra og med januar 2021 tilgjengeliggjøres på Folkehelseinstituttets nettsider. Her finnes tall for kommuner, fylker og landet totalt.

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

Fant du det du lette etter?