HELSENORGE

Koronastatistikk 30.11.2020

Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 30. november 2020.

Tallene gjelder prøvesvar fra alle analyser utført ved Avdeling for mikrobiologi i Sykehuset Innlandet, for alle rekvirenter (interne og eksterne). Pasienter som har fått påvist smitte ved eksternt laboratorium er ikke inkludert.   

Antall prøver
​Totalt antall prøver analysert80 341
​Totalt antall pasienter testet61 150​
Positive prøver
​Totalt antall pasienter med positiv test​1 144
​Positive prøver fra inneliggende pasienter*​68
​Positive prøver fra polikliniske pasienter*​1 098
​Antall kvinner som har testet positivt504
Antall menn som har testet positivt​640

*Aggregerte tall. Noen pasienter har blitt testet flere ganger, for eksempel både hos fastlege og senere som innlagt pasient. Tallene sier ingenting om hvor mange pasienter som er innlagt på sykehus akkurat nå.


Koronastatistikk per 30.11.2020 (graf)

Koronastatistikk perr 30.11.2020 (graf)