HELSENORGE

LabSIa april 2022

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt april 2022.

​Endring i legebemanning

Meldes på mail til meldingsansvarlig@sykehuset-innlandet.no​.  Før opp legekontorets navn, legens navn, tilsettingsdato eller sluttdato, Helsepersonellnummer og Herid.


Konvolutter

Minner om at ferdig frankerte konvolutter til laboratoriet kun skal benyttes til forsendelse i vanlig postgang. Dette er kun anbefalt til prøver med lang holdbarhet.


Sendeprøver påske

Minner om at siste transport til Oslo er tirsdag 12. april på morgenen. For prøver til laboratorier utenfor Oslo-området (Haukeland, St. Olav) er fristen mandag 11.april. Neste forsendelse er tirsdag 19. april.

 ​Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi​

Rekvirering av ACTH i Dips Interactor

​Det ligger noen profiler ute i Interactor hvor man kan rekvirere profiler med analyser som skal tas på ulike tidspunkt.
Illustrasjonsfoto - skjermdump fra DIPS Interactor

Når dere rekvirere disse er det svært viktig at prøvene til de ulike tidspunkt rekvireres på ulike rekvisisjoner, med riktig tidspunkt på de ulike rekvisisjonene.

Eksempel:
1 rekvisisjon til ACHT klokka 08.00. 1 rekvisisjon til ACTH klokka 20.00.
Begge disse rekvisisjonene må ha riktig tidspunkt for at Hormonlaboratoriet på Aker skal kunne vurdere svarene i henhold til referanseverdiene.​

Holdbarhet hematologi

Leukocytter, differensialtelling, MCV, MCH, MCHC, trombocytter, NRBC og EVF/hematokrit har holdbarhet på 36 timer. Hvis prøven er over >36 timer gammel blir den automatisk besvart med «Svar kan ikke utgis. Holdbarhet på prøvematerialet er overskredet»

For Hb, erytrocytter, retikulocytter, IRF (umodne retikulocytter), MCHr og RDW er holdbarheten 72 timer. Hvis prøven er over >72 timer gammel blir den automatisk besvart med tilsvarende kommentar som nevnt i forrige avsnitt. Det er viktig at  prøvetakingstidspunkt oppgis.

Utredning av jernmangel

Ferritin er den prøven som best gjenspeiler kroppens jernlagre. Lavt ferritinnivå er patognomonisk for reduserte eller tomme jernlagre, men prøven kan være falsk forhøyet ved en infeksjon/inflammasjon.

Det er i dag ingen konsensus om beslutningsgrense for serum ferritin ved jernmangel. Det har vært vanlig å forholde seg til et ferritinnivå på < 12 – 20 μg/L, men på dette nivået er sensitiviteten for påvisning av jernmangel svært lav. En rekke studier viser at hvis beslutningsgrensen økes til rundt 30 μg/L, er sensitiviteten betydelig høyere, med bare liten reduksjon i spesifisitet (1).

Tradisjonelt er beslutningsgrensene basert på tydelige tegn på tomme lager, men det er økende forståelse for at også subklinisk mangel kan svekke helsen (2). Det er dårlig medisinsk praksis å vente med intervensjon til jernmangel har ført til mikrocytær anemi. Man bør  i større grad bruke kliniske beslutningsgrenser som sikrer en optimal jernstatus (3).

Ferritinnivået øker ved betennelsestilstander og bør i praksis ses i sammenheng med CRP-nivået (1).

Måling av jern, transferrin og transferrinmetning gir lite tilleggsinformasjon ved utredning av jernmangel (1) og vil derfor utgå fra analysepakker om utredning av jernmangel.
Les om Ferritin her (Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi) Kilder:
1. Hagve TA, Lilleholt K, Svendsen M. Jernmangelanemi - tolkning av biokjemiske og hematologiske funn. Tidsskr Nor Laegeforen. 2013;133(2):161-4.
2. Houston MC. The role of cellular micronutrient analysis, nutraceuticals, vitamins, antioxidants and minerals in the prevention and treatment of hypertension and cardiovascular disease. Ther Adv Cardiovasc Dis. 2010;4(3):165-83.3.     
3. Lillemoen PKS, Bjorke-Monsen AL. Ernæringsstatus av vitamin og sporelement. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020;140(5).

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Åpnings- og telefontid i påsken

Åpningstid
Mandag 11.04: mellom klokka 08.00 og 21.00
Tirsdag 12.04: mellom klokka 08.00 og 21.00
Onsdag 13.04: mellom klokka 08.00 og 15.00
Skjærtorsdag – 2. påskedag:  mellom klokka 08.00 og 15.00

Telefontid
Hverdager mellom klokka 08.00 og 21.00
Lørdag og søndag mellom klokka 08.00 og 15.00
Telefonnummer 612 72 904  eller 612 72 905

SARS-CoV-2

Etter nyttår har laboratoriet slått nye rekorder hver uke med antall prøver til analyse av SARS CoV-2. Etter nye anbefalinger fra myndighetene har prøvemengden nå gått ned til et mer normalt nivå og kapasiteten vår er god. Vi nærmer oss nå 500 000 analyserte prøver for SARS CoV-2.

IGRA 

Flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge har forskriftsfestet krav til undersøkelse for tuberkulose innen to uker etter ankomst. Nyankomne fra Ukraina over 15 år skal undersøkes med lungerøntgen, barn under 15 år med IGRA, mens spedbarn under 6 måneder skal undersøkes klinisk. Laboratoriet er derfor forberedt på økt pågang på IGRA-testing.

På forespørsel fra Helsedirektoratet har de mikrobiologiske laboratoriene i HSØ rapportert inn nåværende prøvemengde, samt kapasitet i en beredskapssituasjon. Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi analyserer IGRA på et random access-instrument; Liaison XL, på dagtid hverdager. Prøveglass til analysen kan bestilles via Laboratoriehåndboka.

Har legekontor har behov for å ta slike prøver, ta kontakt med Kunderådgiver.
Telefon 48 10 27 21 
E-post: vibeke.fredagsvik@sykehuset-innlandet.no.

​Bruk av riktig prøvetakingsutstyr

For at vi skal kunne sikre at prøvesvarene blir korrekt, er det viktig at det velges riktig prøvetakingsutstyr. Riktig rør er angitt i Laboratoriehåndboka​. Vi ser at det blant annet feiles når det tas prøver til HCVPCR, her skal det brukes EDTA med gel. ​​​