HELSENORGE

LabSIa desember 2020

Siste nytt fra divisjon medisinsk service. Utgitt desember 2020. 

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi

Kliniske opplysninger

Husk utfyllende kliniske opplysninger ved rekvirering av analyser som tolkes av våre leger (blodutstryk, allergi, spesialkoagulasjon, isoelektrisk fokusering, elektroforese).

Opplysninger forøvrig leses ikke rutinemessig av laboratoriet. Vi ber derfor om at eventuelle beskjeder/spørsmål/rekvirering av analyser som ikke finnes i Interactor må formidles til tilhørende laboratorium per telefon.

Vi minner også om at legene ved medisinsk biokjemi er tilgjengelige for spørsmål alle hverdager mellom 08.00 - 16.00 (telefon 959 24 793),eller via dialogmelding til "Medisinsk biokjemi, Dialog".
 


Avdeling for medisinsk mikrobiologi


Åpningstider i julen

Uke 52: 
21.12 - 23.12 klokka 07.30 - 21.30 
24.12 - 27.12 klokka 07.30 - 15.00

Uke 53:
28.12 - 30.12 klokka  07.30 - 21.30 
31.12 - 03.01 klokka 07.30 - 15.00

Transport og analysering av SARS-CoV-2 gjennom julen

SARS-COV-2 blir analysert hver dag hele jule- og nyttårshelgen.

For rekvirenter i primærhelsetjenesten er det ordinære transportruter 28. til 30. desember. Det er ingen henting 24. og 31. desember.

Teststasjoner med transport utenom ordinære transportruter bes ta kontakt angående testing i juleuka.

E-post: vibeke.fredagsvik@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 930 57 117

Innlevering av prøver de dager det ikke er hente-bringe tjeneste skjer på Servicetorg der de er åpne. Etter stengetid leveres prøver i Akuttmottak. For Tynset kontaktes laboratoriet.

Laboratoriet på Tynset, Elverum, Hamar og Gjøvik videresender prøvene med transportrute til Lillehammer.

Transportrute og tidspunker

for alle dager (inkludert helge- og høytidsdager)

Sykehuset i Elverum: klokka 04.40
Sykehuset i Hamar: klokka 05.15
Sykehuset i Gjøvik: klokka 06.00
Sykehuset i Lillehammer: klokka 07.00

Prøver mottatt hos Medisinsk mikrobiologi på Lillehammer før klokka 08.00 vurderes for analysering samme dag.

Åpningstider Servicetorget
​Sted
24.12
​25.12
​26.12
​27.12
​28.12
​29.12
​30.12
​31.12
​01.01
​Gjøvik
07.30
-
19.00

​09.00 - 21.00
 ​
​07.30
-
19.00
​09.00
-
21.00
​Elverum
​07.30
-
17.00
​09.00
-
20.00
​09.00
-
20.00
​09.00
_
20.00
​07.30
-
21.00
​07.30
-
21.00
​07.30
-
21.00
​07.30
-
19.00
​09.00
-
20.00
​Hamar
​07.30
-
16.00
​11.00
-
18.00
​11.00
-
18.00
​11.00
-
18.00
07.00
-
20.00
​07.00
-
20.00
​07.00
-
20.00
​07.00
-
17.00
​11.00
-
18.00
​Lillehammer
​07.30
-
15.00
​12.00
-
18.00
​12.00
-
18.00
​12.00
-
18.00
​07.30
-
20.00
​07.30
-
20.00
​07.30
-
20.00
​07.30
-
15.00
​12.00
-
18.00
​Tynset
​08.00
-
12.00
​Stengt
​Stengt
Stengt​08.00
-
16.00​
​08.00
-
16.00
​08.00
-
16.00
​08.00
-
12.00
​Stengt
​Reinsvoll
​08.00
-
12.00
​Stengt
​Stengt
​Stengt
​08.00
-
15.30
08.00
-
15.30​
​08.00
-
15.30
​08.00
-
12.00
​Stengt


Informasjon til avdeling for medisinsk mikrobiologi ved økt prøvemengde og utbrudd

Det bes om at kommuner og teststasjoner som får et utbrudd tar kontakt med laboratoriet for dialog om endring i prøvemengde og eventuelt behov for økt prøvetransport.

Dette er viktig for at de riktige prioriteringer kan gjøres og for å planlegge inn mot driften slik at vi kan tilby kortest mulig svartid. 

Ta kontakt på telefon 61 27 29 04

Generell info om SARS-CoV-2 og annen luftveisdiagnostikk

Det utføres annen PCR-basert luftveisdiagnostikk (Influensa A/B, RS-virus, hmpv, parainfluensa, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia peumoniae og Bordetella pertussis), men grunnet stor prøvemengde i forbindelse med covid-19 pandemien må vi dessverre nedprioritere analysering av disse agens.

Vi ber derfor om at rekvirentene oppgir relevante kliniske opplysninger og i størst mulig grad presiserer spesifikt der hvor det er spesielt ønske om atypiske luftveisagens (Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae ) eller kikhoste (Bordetella pertussis).

Alle prøver oppbevares en uke og supplerende analyser kan etterrekvireres ved behov.