HELSENORGE

LabSIa desember 2021

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt desember 2021.

Avdeling for patologi

Tjenestetilbudet i DIPS Interactor legges om 

Fra 01.12.2021 legges tjenestetilbudet i DIPS Interactor om slik at Cytologi - cervix/vagina sendes til Akershus universitetssykehus. Etikettene ser litt annerledes ut på disse analysene.
De som ikke får referert Akershus universitetssykehus tilbudet, kan fortsatt rekvirere elektronisk til Sykehuset Innlandet. ​​​
 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Endring i besvarelse av Clostridioides difficile (Clostridium difficile) toksinpåvisning

Fra 1/1-22 vil Clostridioides difficile (Clostridium difficile) toksinpåvisning besvares uten bruk av en immunkromatografisk hurtigtest dersom Clostridioides difficile toksin B DNA påvises ved den molekylærbiologiske undersøkelsen. Vær spesielt oppmerksom på at funn av Clostridioides difficile toksin B DNA kan representere bærertilstand av toksinogen stamme. Prøveresultatet skal derfor alltid sees i sammenheng med relevant klinikk, dvs nosokomial /antibiotika assosiert diarè.


Åpningstider jul for Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Uke 51
20.12 - 23.12: klokka 08.00 – 21.30
24.12 - 26.12: klokka 08.00 – 15.00

Uke 52
27.12 - 30.12: klokka 08.00 – 21.30
31.12 - 02.01: klokka 08.00 – 15.00

Telefontid
Hverdager 08.00 – 21.00: 612 72 904 /905
Lørdag og søndag 08.00 – 15.00: 612 72 904 /905

Ved behov for diskusjon rundt faglige spørsmål om SARS-CoV-2 og andre mikrobiologiske problemstillinger: Ring vakttelefon lege på telefon: 91 24 02 94, hverdager 08.00 - 15.30.

Transport og analysering av SARS-CoV-2 for helge - og høytidsdager jula 2021

SARS-COV-2 vil bli analysert hver dag hele jul- og nyttår helgen. Det er stort påtrykk, men vi forsøker å opprettholde testaktivitet som i dag. Vi har også som mål å utføre variantscreening på alle positive prøver, og har nå også startet med sekvensering av sannsynlige omikronvarianter.

For våre rekvirenter i primærhelsetjenesten vil det være ordinære transportruter 27., 28., 29. og 30. desember. Det er ingen henting 24. og 31. desember.

Teststasjoner med transport utenom ordinære transportruter bes ta kontakt angående testing i juleuka.
E-post: vibeke.fredagsvik@sykehuset-innlandet.no
Mobil: 930 57 117

Innlevering av prøver de dager det ikke er hente-bringe tjeneste skjer på Servicetorg der de er åpne. Etter stengetid leveres prøver i Akuttmottak. For Tynset kontaktes laboratoriet. Laboratoriet på Tynset, Elverum, Hamar og Gjøvik videresender så disse prøvene med transportrute til Lillehammer.

Transporttider
​Sted​
​Alle dager (inkl. helge- og høytidsdager)
​​Elverum
​04.40
​Hamar
​05.15
​Gjøvik
​06.00
​Lillehammer
​07.00

Åpningsitder Servicetorg

Åpningstider Servicetorg
​Sted​

​24.12
​25.12
​26.12
​27.12
​28.12
​29.12
​30.12
​31.12
​01.01
​​​Brumunddal
​08.00 - 12.00
​Stengt
​Stengt
​08.00 - 15.30
​08.00 - 15.30
​08.00 - 15.30
​08.00 - 15.30
​08.00 - 15.30
​Stengt
Gjøvik
​07.30 - 19.00
​09.00
 - 21.00
​09.00
 - 21.00
​09.00
 - 21.00
​09.00
 - 21.00
​09.00
 - 21.00
​09.00
 - 21.00
​07.30 - 19.00
09.00
 - 21.00​
Elverum
​07.30 - 17.00
​09.00
-
20.00
​09.00
-
20.00
​09.00
-
21.00
​09.00
-
21.00
​09.00
-
21.00
​09.00
-
21.00
​07.30 - 19.00
​09.00
-
20.00
Sanderud
​08.00 - 12.00
​Stengt
​Stengt
​08.00 - 15.30
​08.00 - 15.30
​08.00 - 15.30
​08.00 - 15.30
​​08.00 - 12.00
​Stengt
Hamar
​07.30 - 16.00
​11.00
 - 18.00
​11.00
 - 18.00
​11.00
 - 20.00
​11.00
 - 20.00
​11.00
 - 20.00
​11.00
 - 20.00
​07.00 - 17.00
​11.00 
-
18.00
​Lillehammer
​07.30 - 15.00
​12.00
-
18.00
​12.00
-
18.00
​07.30 - 20.00
​07.30 - 20.00
​07.30 - 20.00
​07.30 - 20.00
​07.30 - 15.00
​12.00
 - 18.00
​Tynset
​08.00 - 12.00
​Stengt
​Stengt
​​08.00 - 16.00
​08.00 - 16.00
​08.00 - 16.00​
​08.00 - 16.00
​08.00 - 12.00
​Stengt
Reinsvoll
​08.00 - 12.00
​Stengt​
Stengt

​08.00 - 15.30
​08.00 - 15.30
​08.00 - 15.30
​08.00 - 15.30
​08.00 - 12.00
​Stengt

​Informasjon til avdeling for medisinsk mikrobiologi ved økt prøvemengde og utbrudd


Det bes om at kommuner og teststasjoner som får et utbrudd tar kontakt med laboratoriet for dialog om endring i prøvemengde og evt. behov for økt prøvetransport. Dette er viktig for at de riktige prioriteringer kan gjøres og for å planlegge inn mot driften slik at vi kan tilby kortest mulig svartid. Ta kontakt på telefon 61272904.
​ ​

 

Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi

Sendeprøver

Vi minner om at det ikke er transport til laboratorier i Oslo-området 24.12 og 31.12. Siste transport av prøver som utføres utenfor Sykehuset Innlandet er 23.12.

Prøvetaking

Vi setter stor pris på at dere ikke sender pasienter hvor det er mistanke om Covid til prøvetaking i vår prøvetakingsenhet. Hvis det likevel er nødvendig, må det tas kontakt med aktuelt laboratorium, slik at nødvendige smittevernstiltak kan iverksettes.

Rusmiddelanalyser

Spesifikke analyser for sentralstimulerende stoffer Rusmiddellaboratoriet på Sanderud har utviklet spesifikke analyser for de sentralstimulerende stoffene amfetamin, metamfetamin, kokain, MDMA (metylendioksymetamfetamin, «ecstasy»), MDA (metylendioksyamfetamin), PMA (parametoksyamfetamin), PMMA (parametoksymetamfetamin), efedrin og ritalinsyre. Prøvesvar vil rapporteres som påvist/ikke påvist.

Alle analyttene har en påvisningsgrense i urin på 50ng/mL. Alle prøver vil fra og med 8.desember 2021 bli analysert med den nye metoden, som også vil inkludere den spesifikke benzodiazepin-analysen. I en periode vil det derfor foreligge to svar på noen analytter (ett fra den immunologiske screeningen og ett fra den spesifikke analysen, på samme måte som det gjør nå for benzodiazepinene).

De «nye» spesifikke analysene vil bli lagt inn i den vanlige SRUSB-pakken, og rekvirenter må således ikke foreta seg noe ekstra i forhold til rekvirering av prøvene. Ingenting er endret i forbindelse med prøvetaking.

Har du spørsmål?
Ring laboratoriet på 62 58 15 75 eller vakthavende lege 959 24 793.*