HELSENORGE

LabSIa februar 2023

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt februar 2023.

Etablering av ​​ku​​ndesenter 

Laboratoriene i Sykehuset Innlandet har etablert et kundesenter for våre samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten. Kundesenteret består av personell fra alle fagområder, og kunderådgiver er faglig ansvarlig for senteret. 

Som en del av kundesenteret etableres det fra 21. februar et felles telefonnummer for alle henvendelser til laboratoriene. Det blir innvalg hvor telefonen går direkte til oppgitt seksjon. Andre henvendelser blir besvart eller satt over til riktig seksjon eller person. 

Det er også mulig å sende forespørsler på e-post til kundesenteret. Henvendelser i forbindelse med bruk og bestilling av prøvetakingsutstyr, transport av prøver, samhandling i Helsefelleskap Innlandet og lignende rettes til kunderådgiver. 

Kontakt​​informas​jon 

Kund​​e​s​​enter 

Telefon: 61 05 02 00 
E-post: Kundesenter.PHT@sykehuset-innlandet.no​

Kunderå​dgiver 

Telefon: 48 10 27 21 
E-post: vibeke.fredagsvik@sykehuset-innlandet.no​ 

Andre orienteringer​

IT-bioingeniør Anita Kjærnli ​slutter

Den 22. februar slutter jeg i min stilling ved Sykehuset Innlandet for å starte i Sykehuspartner.

Jeg vil takke dere alle for et godt samarbeid gjennom mange år.

Det har vært svært givende og interessant å få ett innblikk i hverdagen ute på legekontorene.

Mitt telefonnummer vil bli avviklet. Alle henvendelser skal nå gå til kundesenter på 61 05 02 00. 

Mvh. Anita Kjærnli