HELSENORGE

LabSIa november 2021

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt november 2021. 

​Informasjon til rekvirenter

Dyrkningsprøver fra nasofarynks vil bli undersøkt kun hvis det foreligger spesielle indikasjoner.


Den kliniske nytteverdien av bakteriefunn i øvre luftveier er liten, da det er lav korrelasjon med funn i nedre luftveier. Funn kan til og med være misvisende, og føre til unødvendig og/eller feil antibiotikabehandling.  

Ved pneumoni anbefaler vi dyrkningsprøve fra nedre luftveier (ekspektorat/BAL), samt nasofarynksprøve på UTM glass til luftveis-PCR inkludert SARS-CoV-2. 

Avdeling for mikrobiologi vil kun utføre dyrkningsanalyse fra nasofarynks ved spesielle indikasjoner som sinusitt hvor prøve direkte fra sinus ikke er mulig, sår i neseregionen etc. Indikasjon må da fremgå tydelig av rekvisisjonen. 

Indikasjon for dyrkningsprøver fra hals er mistanke om faryngitt eller tonsillitt, samt ved mistanke om meningokokkbærerskap, epiglotitt, difteri eller svelg-gonoré. 

Vi viser til: