HELSENORGE

Starter opp igjen med virusvariantanalyser

Mikrobiologisk avdeling starter igjen med screening av SARS-CoV-19 virusvariantanalyser for å kunne påvise Omikron-varianten.

I startfasen vil avdelingen ha begrenset kapasitet for å undersøke alle positive prøver for Omikron-varianten. I den forbindelse bes ansatte være nøye med å anføre om det er noen grunn til å mistenke at pasienten er smittet med denne varianten. Det kan eksempelvis være nylig retur fra reise i det sydlige Afrika eller etter hvert kjent eksponering for pasienter med mistenkt/bekreftet Omikron-smitte. 

For øvrig etterstreber avdelingen å kjøre PCR-tester på andre luftveisagens (for eksemepel RS-virus og influensa virus) der det er tydelig anført under kliniske opplysninger på rekvisisjonen. Dersom laboratoriet får kapasitetsmangel, vil prøver fra inneliggende pasienter bli prioritert. Om øvrige luftveisvirus ikke har blitt analysert og det likevel er et sterkt ønske om fullstendig luftveisvirus-utredning, kan laboratoriet kontaktes på telefon 61 27 29 04 eller 61 27 29 05 mellom klokka 08.30 - 15.30. 

Informasjonen er ​sendt ut til alle teststasjoner og eksterne rekvirenter.