Kort ventetid ved Raskere tilbake, Ottestad

Det er nå bare to ukers ventetid på “Raskere Tilbake”, Tverrfaglig poliklinikk Ottestad for pasienter med smertetilstander i bevegelsesapparatet.

​Pasienter som kan henvises til poliklinikken: 

  • Personer med et smerteproblem/helseproblem knyttet til bevegelsesapparatet og som står i fare for å bli sykemeldt eller er sykemeldt, helt eller delvis, innenfor sykepengerettighetsåret, det vil si <12 måneder. 
  • Personer som har en deltidsyrkesaktivitet ved siden av AAP eller UP.

Opplysninger om ytelser og yrkesaktivitet må komme fram i henvisningen slik at vi ser at det er en pasient som kan ivaretas av "Raskere Tilbake" tilbudet. 

Sykehuset Innlandet
Avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering
“Raskere Tilbake”, Tverrfaglig poliklinikk
Jørgen Jensens vei 7
2312 Ottestad

se også