Akutte henvendelser barn og ungdom

Prosedyre ved alvorlig psykisk sykdom

Barn og unge med akutte alvorlige psykiske problemstillinger kan, der legevaktslege finner det forsvarlig, få time i løpet av neste virkedag som alternativ til innleggelse. Dette er en ordning ved BUP Elverum og Hamar.

​BUP poliklinikk Hamar og Elverum  kan tilby barn og unge med akutte alvorlige psykiske problemstillinger time i løpet av neste virkedag, som alternativ til innleggelse, i de tilfeller der LV lege finner det forsvarlig. 

Pasientgruppen det dreier seg om kan ha et dramatisk bilde med selvskading, sterk appell og regressiv adferd. For mange av disse pasientene vil en akutt innleggelse på døgnavdeling være lite nyttig, av og til vil det være direkte uheldig. Tilbud om time ved BUP poliklinikk neste virkedag kan være beste løsning. 

Prosedyre ved akutte henvendelser på legevakt ved alvorlig psykisk sykdom hos pasienter <18 år er utarbeidet  i samarbeid mellom Hedmarken Interkommunale legevakt og BUP Hedmark. 

Prosedyre: 

  • Legevaktlege noterer navn og kontaktopplysninger på aktuell pasient. Skriver kort henvisning og sender elektronisk til BUP poliklinikk.  Hvis pasienten allerede har behandlingskontakt ved BUP poliklinikk, er det nok å oppgi navn og nummer.
  • Legevakt ved sykepleier kontakter BUP poliklinikk neste virkedags morgen. 
  • BUP forplikter seg til å ringe aktuelle pasient og lage en avtale samme dag. 

Det er viktig å få frem anamnestiske opplysninger om det allerede foreligger en kontakt med BUP poliklinkk, eventuelt om pasienten har en kriseplan.

Ved ønske om drøfting kan legevaktlege kontakte vakthavende lege på SI Sanderud. 

Hedmarken Interkommunale LV omfatter Ringsaker-sør, Stange, Hamar og Løten. Løten kommune er organisatorisk underlagt BUP Elverum. De har samme tilbud som Hamar.

Hanne Øverås, avdelingsleder BUP Hedmark

Lars Erik Gharib-Alhaug, daglig leder Hedmarken legevakt
Bent Lindberg, legevaktsoverlege