Asylsøkere og flyktninger med behov for spesialisthelsetjeneste

Tolketjeneste

I møte med pasienter som er flyktninger og asylsøkere kan språket være en stor utfordring. 

​I henvisningen skal det oppgis om det er  behov for tolketjeneste. Det er viktig å angi hvilket språk det gjelder, siden noen land kan ha flere ulike språk.

Som førstelinjetjeneste har henvisende fastlege sannsynligvis brukt tolk  og har derfor opplysninger om hvilket morsmål  pasienten har.

Marthe Flugstad, samhandlingsrådgiver SI