Bildediagnostikk på henviste pasienter

Ved mottatt henvisning på pasienter som har gjennomgått bildediagnostiske undersøkelser, ønsker aktuell spesialist på sykehuset å vurdere bildene.

​Det er derfor til stor hjelp at fastlegene opplyser hvor undersøkelsen er foretatt. Dersom det er Sykehuset Innlandet, kan bildene gjenfinnes i DIPS. Dersom det er benyttet private institutter, f.eks Unilabs, Aleris (tidligere Curato) osv., er det viktig at bildene oversendes sykehuset på forhånd. Dette vil spare avdelingen for mye arbeide med oppsporing av bilder. Effektivisering kommer pasientene til gode med kortere ventetid.

Det samme gjelder tilflyttede eller som av andre grunner har fått utført undersøkelser ved andre helseforetak.

Alernative fremgangsmåter:

  1. Anmode om oversendelse på rekvisisjonen. Gjelder de tilfeller det er bestemt at pasienten skal til sykehuset.
  2. Fastlege ringer instituttet og ber om oversendelse.
  3. Pasienten får beskjed om å kontakte instituttet og be om at bilder/CD overføres aktuell avdeling.

Aleris overfører elektronisk, Unilabs sender CD. Unilabs og Aleris gjør dette kostnadsfritt for pasienten!