Dagkirurgisk gallesteinsoperasjon

Laparoskopiske cholecystectomier som dagkirurgisk tilbud på Gjøvik.

I den forbindelse ønsker kirurgisk avdeling å standardisere pasientforløpet for å få til et bedre forløp for pasientgruppa. 

Ved henvisning av pasient til gastrokirurgisk poliklinikk for vurdering av cholecystektomi, er det en del informasjon som er ønskelig at tas med for å sikre best mulig prioritering av pasienten.

Relevant informasjon i henvisning:

  1. Tidligere sykdommer: spesielt hjerte/lungestatus og tidligere kirurgi
  2. Komplett medisinliste
  3. Klinisk undersøkelse: inkludert BT, puls, vekt og høyde
  4. Anamnese aktuelt problem: symptomer og evt komplikasjoner til galleproblematikk som pankreatitter
  5. EKG: kriterier fra anestesi
  6. Utredning:
  • Radiologi: stein skal være verifisert med UL.
  • Tidligere gastrokopi?
  • Blodprøver: orienterende status + lever/galleprøver

Gallesteinssykdom rammer 10-20 prosent av befolkningen og 2/3 av de med gallestein vil aldri vil få plager. Diffuse magesmerter er ikke god nok grunn til å fjerne galleblæra, bør være sannsynlig gallesteinrelatert. 10-15 prosent blir ikke kvitt plagene sine med operasjon. Hos mange av disse var nok diagnosen feil.