Deliriumbehandling

Hvilken behandling har dokumentert effekt ved delirium?

Har acetylcholinesterasehemmere en dokumentert effekt ved delirium?

​Fagrådets anbefaling

Viktigste tiltak er korrigering og evt spesifikk behandling rettet mot underliggende årsak, miljøtiltak og eventuell behandling med haloperidol (0.5-1 mg) forblir fagrådets anbefaling. Hos pasienter med Parkinson’s sykdom og delirium anbefales quetiapin i stedet for haloperidol. Thiamin bør vurderes til alle pasienter med delirium (UpToDate).
Fagrådet har i dette gjentatte søket ikke funnet bedret dokumentasjon for cholinesterasehemmeres plass i delirbehandling. Cholinesterasehemmere har sannsynligvis ingen plass i delirbehandling.

Begrunnelse

UpToDate og Bledowski fraråder Cholinesterasehemmere med begrunnelse i økt mortalitet (reg i vanEijk 2010).Marcantonio finner ingen effektforskjeller mellom placebo og ChE-h, men finner økt forekomst av bivirkninger i intervensjonsgruppen. Behandlingslinjen i SI omtaler ikke kolinesterasehemmere.

Gyldig til 2018