Endring i tilbudet til revmatikere

På grunn av endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen, er tilbudet til revmatikere i Hedmark endret fra 1. februar.

Fra 1.februar 2019 vil innbyggere med revmatiske sykdommer som bor utenfor Kongsvingerregionen, få sitt behandlingstilbud fra Revmatismesykehuset på Lillehammer.

Revmatismesykehuset vil tilby en grundig utredning og behandling av de nyhenviste. De som trenger innleggelse for utredning og eller rehabilitering, vil bli behandlet på Lillehammer.

De som allerede har en kjent kronisk revmatisk sykdom vil få sine videre kontroller i regi av Revmatismesykehuset, enten på Elverum, Hamar eller Lillehammer.

Henvisninger

Henvisninger sendes elektronisk som tidligere, men velg revmatologi, Margrethe Grundtvigs vei Lillehammer.
Henvisninger kan også sendes per post.

Retten til Fritt behandlingsvalg gjelder, og pasienten må selv bestemme ønske for videre behandling på Kongsvinger eller overføring til Revmatismesykehuset på Lillehammer.