Epikriser og applikasjonskvittering

Når to leger ved samme legesenter mottar samme epikrise på en pasient, så skal begge signere.

​Signering
Hvis bare den ene signerer og den andre sletter sin epikrise, mangler sykehuset en applikasjonskvittering. Det må da sjekkes manuelt om posten har kommet frem. Dette skaper merarbeid for sykehuset.

Det anbefales derfor at alle som mottar epikrise signerer.
Det hender samme lege mottar to til tre eksemplarer av likelydende epikriser. Det er gjerne tidkrevende å finne ut om det er duplikater eller to ulike versjoner. Sykehuset skal tilstrebe å markere hva som er endret når det sendes en ny versjon.

Det anbefales imidlertid å signere inn begge slik at sykehuset får applikasjonskvittering.
Bente Sund Langøigjelten, rådgiver e-Helse