Flagging av resistente mikrober

Kritiske opplysninger legges i elektronisk pasientjournal (EPJ).

​For å sikre optimal behandling og riktig valg av antibiotika hos pasienter som er kolonialisert med resistente mikrober, blant annet ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL), meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) og vankomycinresistente enterokokker (VRE), har SI vedtatt å legge inn kritisk opplysning om disse funnene i EPJ.

Dette gjelder alle funn gjort ved mikrobiologisk laboratorium ved SI Lillehammer, uavhengig av hvem som har rekvirert prøven.

Varsling om kritisk informasjon blir først synlig for behandler i SI i det pasienten søkes opp aktivt ved for eksempel en innleggelse. Selve flaggingen er kun et varsel om at det foreligger kritiske opplysninger, og man må deretter aktivt åpne disse for å se hva opplysningene gjelder. Juridiske forhold rundt håndtering av sensitiv informasjon er dermed ivaretatt.

Der det er naturlig, er det ønskelig at fastlege informerer om at det ved påvising av resistente mikrober, kan forventes at det iverksettes smitteverntiltak ved en innleggelse.