Fødetilbud for Gjøvik sommeren 2019

I sommer samles alt fødetilbud for Gjøvik og Lillehammer på Kvinneklinikken.

​Sommeren 2019 gjennomfører Sykehuset Innlandet felles ferieavvikling ved gyn-/fødeavdelingene i divisjon Gjøvik-Lillehammer. Det innebærer at fødetilbudet samles ved Kvinneklinikken på Lillehammer fra og med uke 26 til og med uke 34.

Det vil være gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk og screening av gravide på Gjøvik i perioden. Normale rutiner for henvisninger til gynekologisk poliklinikk, operasjon og fødepoliklinikk opprettholdes.

Sykehuset Innlandet ønsker med disse tiltakene å opprettholde god kvalitet i fødetilbudet med erfarent og kompetent personale, samtidig med en forsvarlig og god ferieavvikling for de ansatte.

Gravide i opptaksområdet til fødeavdelingen på Gjøvik vil få informasjon om hvordan sommerferieavviklingen kan påvirke deres fødetilbud. De vil også motta et brev med praktisk informasjon nærmere opp mot termin.

For nærmere informasjon, kontakt:
Gyn/fødeavdeling, Gjøvik:
61 15 75 90 eller avdelingssjef Anja Holstad 414 30 496

Kvinneklinikken, Lillehammer:
61 27 20 18 (ekspedisjon), 61 27 22 20 (fødeavd) eller avdelingssjef Stian Westad 916 70 250.