Frontotemporal demens (FTD)

Finnes det kartleggingsverktøy som kan bidra til å stille diagnosen?

Fagrådets anbefaling

Følgende kartleggingsverktøy kan bidra til å stille diagnosen FTD:

  • MMSE-NR 2 (totalskår og testprofil)
  • Trail Making A og B (psykomotorisk tempo, delt oppmerkomhet)
  • COWA (Controlled Oral Word Association)( verbal ordflyt)
  • FBI (Frontal Behavioral Inventory)(pårørendeintervju om endring av personligehet og atferd)
  • FAB (Frontal Assessment Battery)(tester eksekutive funksjoner). Ikke oversatt til norsk og pr i dag ikke i bruk ved vår avdeling.

I noen tilfeller vil det være aktuelt å henvise pasienter videre til kartlegging hos nevropsykolog.

Disse testene brukes av psykologer:

  • D-KEFS (omfattende testbatteri for vurdering av reguleringsfunksjoner)
  • Wisconsin Card Sorting Test

Ingen av de anbefalte kartleggingsverktøy kan brukes isolert i diagnostikken, men må sees på som komplementære og som del av et testbatteri, supplerende undersøkelser og observasjoner i praktiske situasjoner. Viktigst for å stille en korrekt diagnose er likevel det kliniske bildet supplert med komparentopplysninger.

Begrunnelse

Fant en oversiktsartikkel i Up to Date fra april 2010 og en oppdatert artikkel i 2011. Gått gjennom referansene (131) og funnet noen relevante (se referanseliste) i tillegg til relevante funn i PubMed og Medline. Ingen av de anbefalte kartleggingsverktøy kan brukes isolert i diagnostikken, men må sees på som komplementære og som del av et testbatteri, supplerende undersøkelser og observasjoner i praktiske situasjoner. Viktigst for å stille en korrekt diagnose er likevel det kliniske bildet supplert med komparentopplysninger.

Gyldig til 2019