Geriatrisk poliklinikk Hamar

Økt kapasitet i det tverrfaglige tilbudet.

Poliklinikken tar i mot pasienter med sammensatte sykdommer. Det er også mulighet for vurdering eller «second opinion» i forhold til de nye førerkortforskriftene gjeldende fra 1. oktober 2016.