Granheim lungesykehus

Mer individualisert behandlingstilbud

Fra nyttår har Granheim lungesykehus kunne tilby et mer individualisert behandlingstilbud. Endringene er i tråd med de nasjonale føringene for spesialisthelsetjenesten.

Henvisninger skjer direkte til Granheim lungesykehus som tidligere. Målet er raskere utredning og det er åpnet for ulike typer opphold:
  • Utredning og behandling ved mistenkt luftveis- og lungesykdommer (antatt 1-2 uker opphold).
  • Tilpasning av langtidsoksygen hjemmebehandling (antatt fem- dagers opphold).
  • Lungerehabiliteringsopphold (antatt fire ukers opphold).

I tillegg polikliniske vurderinger og kontroller.