H-resept og finansieringsansvar

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene finansieringsansvar for noen H-reseptlegemidler.

​Dette gjelder legemidler (H-reseptlegemidler) som brukes i behandlingen av:

  • kreft pulmonal arteriell hypertensjon
  • hepatitt C
  • anemi
  • ulike blødertilstander
  • svekket immunforsvar
  • veksthormonmangel og tilstander som medfører vekstforstyrrelser
  • ulike krefttilstander
  • multippel sklerose
  • hudsykdom, mage-/tarmsykdom og revmatisk sykdom

Det ytes ikke stønad etter folketrygden (hverken i blåreseptordningen eller bidragsordningen) når RHF-ene har fått finansieringsansvaret. LIS (anbuds)-avtaler følges der det foreligger.
Per i dag kan følgende leger rekvirere H-reseptlegemidler:

• sykehusleger ved helseforetak
• sykehusleger ved private sykehus som har driftsavtale med RHF
• en del privatpraktiserende avtalespesialister som RHF-ene har godkjent

Informasjon om hvilke avtalespesialister som kan rekvirere H-reseptlegemidler er tilgjengelig i Helsepersonellregisteret (HPR).

Det fremgår av Felleskatalogen hvilke medikamenter som skal skrives på H-resept. Under ser man to eksempler på medikamenter mot revmatoid artritt som skrives hhv på H-resept og Blå-resept.

Eksempel 1
Cimzia , injeksjonsvæske - oppløsning i ferdigfylt penn
​styrkepakning varenummer​Refusjon 1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3
​200 mg​2×1 ml (ferdigfylt penn)​ 429168​H-resept​10130,60​C


Eksempel 2
​Methtrexate , tabletter
​styrkepakning varenummer​Refusjon 1
Byttegruppe
Pris (kr)2​R.gr.3
​2,5 mg

​100 stk. (blister) 163646

​Blåresept
Byttegruppe

​188,50C