Hjerneslag i Lillehammer sitt nedslagsfelt

Nevrologisk avdeling overtar behandling av hjerneslagpasienter

Pasienter med hjerneslag har til nå blitt behandlet ved medisinsk avdeling.

​"Vi ønsker å snakke direkte med alle som melder hjerneslagpasienter/TIA til akuttmottaket på Lillehammer.
Det er ofte vanskelig å avgjøre om pasienten har hjerneslag eller andre årsaker til funksjonsendring. For best mulig å kunne sikre at riktig pasient kommer på rett avdeling, skal innleggende lege konferere med nevrologisk hjerneslagvakt når pasienten meldes til mottak.
Innleggende lege/AMK skal benytte vanlig telefonnummer for å melde innleggelse. Hos alle aktuelle pasienter settes innringer direkte over fra lokal kommunikasjonssentral (LOK) til hjerneslagvakt. Pasienter som har akutt hjerneslag (trombolysekandidater) meldes på vanlig måte".

Endringen gjelder fra 4. desember 2017.