Hyperthyreose

Oppdatert i henhold til endringer i prioriteringsveilederen.

Tiltak som kan gjøres i primærhelsetjenesten ved påvist hyperthyreose.

​Ved endokrinologisk poliklinikk tar vi i mot alle pasienter som er henvist med diagnosen hyperthyreose. De fleste må regne med å vente opp til 12 uker. Gravide sees på innen 2 uker, men pasienter med uttalte øyesymptomer sees på innen 3 uker, og kan ved sikker alvorlig oftalmopathi (dobbeltsyn/skjeling) også henvises direkte til øyepoliklinikken.

For at pasientene skal slippe å gå ubehandlet i opptil tre måneder,
anbefaler vi at følgende tiltak kan gjøres i allmenpraksis:

Utredning:
  • Måle TRAS (blodprøve) for å vurdere om det foreligger Graves sykdom. (Behandles som regel med thyreostatika).
  • Ved negativ TRAS og vedvarende hyperthyreose anbefales videre utredning med scintigrafi med spørsmål om autonomt adenom eller knutestruma med multiple autonome foci. (Behandles vanligvis med radiojod).
  • Ved sterke smerter på halsen er det stor sannsynlighet for at det dreier seg om en subakutt thyreoiditt som vil brenne ut av seg selv og eventuelt gå over i en hypothyreose. (Behandles som regel i allmenpraksis, se f.eks Norsk Legemiddel håndbok, evt NEL).
  • Vi minner også om at UL-thyreoidea ikke er indisert ved stoffskiftesykdom, men brukes i utredning av mulig cancer thyreoidea (de aller fleste med kreft i skjoldbruskkjertelen har normalt stoffskifte).

Behandling:

  • Alle med uttalte symptomer kan behandles symptomatisk med beta-blokker.
  • Alle med positiv TRAS kan behandles med Neo- Mercazole. Vanlige oppstartsdoser er fra 5 mg x 2 til 10 mg x 3, avhengig av graden av hyperthyreose og strumaets størrelse. Kontroll av blodprøver og dosejustering anbefales hver 4. uke de første månedene.
  • Ved påviste autonome knuter anbefales radiojodbehandling. Henvisning kan evt. avventes til pasienten har vært hos endokrinolog.