Hypothyreose

Endringer i prioriteringsveilederen i 2015

Primær hypothyreose uten noen tilleggsproblemer utredes og behandles godt i primærhelsetjenesten.

​Det anbefales doser med Levaxin /Euthyrox som gir TSH på 1 +/- 0,5.

Ved ønske om oppstart med liothyronin, anbefales oppstart med 10 ug Liothyroinin samtidig som Levaxin/ Euthyrox-dosen reduseres med 25 %. Man må da forvente at TSH blir supprimert. Det er ingen holdepunkter for at denne behandlingen er bedre for et flertall av pasientene, men resultater tilsier at det kan være nyttig for enkeltpersoner, særlig for de som sliter med kognitive problemer.

Endokrinologisk seksjon SI Hamar tilbyr ikke oppstart med Armour Thyroid eller Erfa Thyroid. 

Hypothyreose med tilleggsproblem tilbys utredning og medikamentell behandling i spesialisthelsetjenesten. Veiledende frist for start behandling: 12 uker

Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter:

  • grad av hypotyreose (myxødem /myxødem koma)
  • mistanke om annen endokrin svikt (f.eks. Mb. Addison eller DM1)
  • alder (barn)
  • komorbiditet (alvorlig hjertesykdom, malabsorbsjon)
  • graviditet
  • fertilitetsproblem
  • mistanke om andre immunologiske sykdommer (f.eks. RA, cøliaki, henvises eventuelt til respektive spesialister, og ikke til endokrinolog)

Endokrinologisk seksjon minner om LMS-kurset som holdes høst og vår for personer med hypothyreose.