Hypothyreosekurs

Sykehuset Innlandet Hamar arrangerer tverrfaglig kurstilbud over to dager om hypothyreose to ganger i året.

Pasienter med lavt stoffskifte/hypothyreose og deres pårørende kan henvises.
Kurset arrangeres i samarbeid med Medisinsk avdeling, Norsk Thyreoideaforbund og Ressursenteret for Pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) i SI. Hensikten med kurset er at pasienter og deres pårørende skal få informasjon, og at de gjennom samtaler og erfaringsutveksling kan bli bedre i stand til å takle hverdagen med lavt stoffskifte.
Det kan henvises kontinuerlig, pasienten blir med på første kurs etter henvisning. Pasienter fra hele Sykehuset Innlandets nedslagsfelt er velkommen til å delta.
Henvisning sendes til Medisinsk avdeling, SI Hamar.

Merk henvisningen påmelding til kurs.