INR-egenmåling og Marevandosering

Nytt kurstilbud til pasienter

Målgruppe for kurset er personer som står fast på Marevan, har hatt forutsigbare doser siste seks måneder, og ønsker å måle INR og dosere Marevan selv. 

De som deltar på kurset må være motiverte for å bruke egenmåling i overskuelig fremtid.


Kurset består av tre samlinger med noen ukers mellomrom. Pasientene blir fulgt opp med telefonsamtaler og støtte til egendosering mellom kursdagene. Etter gjennomført kurs, er det igjen fastlegen som følger opp Marevandosering når det er behov for det. Selv hos stabile pasienter anbefales årlig minst to kontrollmålinger av INR hos fastlege. 

Kurset vil rotere mellom de ulike enhetene i SI. For enkelhets skyld, henvises pasienten alltid til sitt hjemsykehus. Henvisingen bør innehold indikasjon for Marevan, årstall for oppstart og siste INR.


Mestringskurs - Pasientstyrt Marevanbehandling

Doseringsveiledning/ artikkel - les mer