Karkirurgi

Retningslinjer for henvisninger

​Ved ukompliserte fusiforme, infrarenale abdominale aortaaneurismer, ønsker vi henvisning når de måler 45 mm på menn og 40 mm på kvinner. Før dette kan fastlege kontrollere disse med UL-abdominalaorta årlig. Alle skal ha forebyggende behandling med platehemmer og statin. God blodtrykkskontroll <140/90 mmHg. Slutte å røyke.

Ved thorakale aneurismer i aorta acendens, skal pasienten henvises til kardiolog for ekko cor og kartlegging av klaffeapparatet.
I tillegg årlig CT-thorakalaorta. Disse pasientene opereres ved Rikshospitalet. De henvises dit ved diameter 55-60 mm eller ved klaffesvikt.

Ved thorakale aneurismer i aorta descendens, ønsker vi
henvisning der CT-angiografibilder sendes ved.

Carotisstenose med symptomer: Pasienter med amaurosis fugax, TIA anfall, symptomer på - eller mistanke om - cerebralt insult skal innlegges og utredes fra medisinsk avdeling. Nevrolog viderehenviser til oss, ved indikasjon, for vurdering av kirurgi på symptomatiske carotisstenoser.

Ved påvist carotisstenose uten symptomer skal pasienten eventuelt henvises nevrolog. Vi hverken behandler eller følger pasienter med asymptomatiske carotisstenoser.

Pasienter med claudicatio intermittens skal behandles med platehemmer og statin (BMT BMT :Best Medical Therapy), utføre gangtrening min. 30min x 3/uke og få hjelp til total røykestopp. Ved gangdistanse < 100 m kan de henvises for vurdering. Vi behandler per nå fortrinnsvis røykfrie claudikanter (gangdistanse <100 m) med BMT og som har forsøkt gangtrening i minimum 1 år.

Unntak
Hvilesmerter: Pasienter med hvilesmerter har per definisjon truende gangren og sykehuset bør kontaktes for snarlig innleggelse på dagtid.

Ankel-arm-indeks < 0,5 er tegn på alvorlig iskemi og indikasjon for rask utredning med tanke på karkirurgisk behandling.
Viktige momenter i henvisningen:

  • Målt ankel-arm indeks
  • Gangdistanse
  • Begrensninger i daglig aktivitet?
  • Nattsmerter?
  • Sår?
  • Andre sykdommer, spesielt koronarsykdom, cerebrovaskulær sykdom, diabetes

Varicepasienter tas inn til vurdering kun ved C3-C6 CEAP klassifikasjon (Clinical-Etiology-Anatomy-Pathophysiology). Dette må spesifiseres i henvisningen. Alle varicepasienter skal ha kompresjonsbehandling med støttestrømper klasse II.

CEAP-klassifikasjon av kronisk overfladisk venøs insuffisiens.
C0: Ingen synlige varicer
C1: Telangiektasier og retikulære vener
C2: Synlige varicer
C3: Kronisk ødem ankel/legg
C4: Eksem/hudforandringer
C5: Tilhelet venøst sår
C6: Aktivt venøst sår