Klozapinbruk ved demens

Er det et alternativ ved behandlingsresistent aggresjon/agitasjon ved demens?

Fagrådets anbefaling

Det er lite kunnskap om bruk av klozapin ved agitasjon og aggresjon hos pasienter med demens. Det foreligger enkeltstudier og kasustikkrapporter som antyder at klozapin kan være et alternativ ved behandlingsresistent og alvorlig aggresjon ved demens etter at andre medikamentelle(inkludert andre antipsykotika)og miljømessige alternativer er forsøkt og evaluert. Kunnskapen om bruk av klozapin hos eldre pasienter tilsier ekstra forsiktighetsregler med tanke på utvikling av til dels alvorlige bivirkninger(agranulocytose, kramper, arrytmier og antikolinerge bivirkninger).

Gyldig til 2018