Kognitive tester ved demens

Finnes det tester/testprofiler som kan skille depresjon og demens hos eldre?

Fagrådets anbefaling

Å skille depresjon og demens hos eldre pasienter bygger på informasjon fra forskjellige kilder. Kognitiv testing er en av flere kilder til informasjon. Resultatet av litteratursøket viste at særlig problemløsningsevne og mentalt tempo er svekket ved depresjon, men også arbeidsminnet er svekket.

Begrunnelse

Det er en kompleksitet i fagfeltet og betydelig overlapp i kognitiv profil ved depresjon og demens. Den kognitive svikten er også avhengig av demensgrad og type demens. Ved depresjon er det funnet svikt på alle kognitive områder, men flere av referansene peker på nedsatt problemløsningsevne og mentalt tempo som de områdene med størst kognitive svikt ved depresjon. Det er også resultater som antyder generell svikt i arbeidsminne ved depresjon.

Gyldig til 2020