Konferanseplikt

akuttinnleggelser på medisinsk avdeling Gjøvik

Prøveordning med konferanseplikt ved akuttinnleggelser på medisinsk avdeling SI Gjøvik.

​Når primærlegen mener det er en sikker innleggelse og pasienten ikke er kritisk syk eller at primærlegen mener konferanse med sekundærvakt er hensiktsmessig av annen grunn, kan primærlegen legge direkte inn til mottak på telefon: 61 13 35 83.

I alle andre tilfeller, uklarheter, kritisk syk pasient, innleggelse fra legevakt o.a. ringes som nå vakthavende eller via sentralbord 91506200 til sekundærvakt.

Hensikten er å sikre at pasienter som skal innlegges eller vurderes innlagt av fastlege/legevakt blir meldt på en tilfredsstillende måte slik at sykehuset har de nødvendige opplysninger om pasientens tilstand.

I tillegg ønskes å begrense antall telefonhenvendelser til sekundærvakt medisinsk avdeling. Dette gjelder ikke innleggelser fra legevakt.

Krav for direkte innleggelser:

  • Godt innleggelsesskriv
  • Oppdatert medisinliste/LIB
  • At innleggende lege selv har sett pasienten
  • Kun primærlege og AMK kan legge pasienter direkte inn