MR prostata

- utføres ved SI Hamar

Ved mistanke om prostatakreft, er det urolog som avgjør om pasienten skal innlemmes i pakkeforløp.

En del private aktører innen billeddiagnostikk har tilbud om MR prostatae og har aktivt anbefalt undersøkelsen, som ledd i utredning, overfor en del fastleger .

Urologisk avdeling ved SI Hamar ønsker ikke dette, da undersøkelsen som gjennomføres i regi av disse instituttene ikke er samme protokoll som benyttes på sykehuset.

Urologene kan derfor ikke ta målrettede prøver utfra disse MR-undersøkelsene. Undersøkelsen må gjentas på sykehuset for at den skal ha verdi.

Urologene ved sykehuset samarbeider tett med radiologene på sykehuset og ved tverrfaglige møter tas det stilling til adekvat utredning og behandling.

Ved klinisk mistanke om prostatapatologi er det mest hensiktsmessig for pasienten at man henviser direkte til urolog for vurdering og utredning.