MR prostata

- utføres ved SI Hamar

Ved mistanke om prostatakreft, er det urolog som avgjør om pasienten skal innlemmes i pakkeforløp.

Pakkeforløpet for prostatakreft er av de pakkeforløpene, der det i henhold til retningslinjer, er spesialist som har filterfunksjon. Det er urolog som skal bestemme om pasienten skal innlemmes i pakkeforløp, dersom det er begrunnet mistanke om prostatakreft. 

MR prostatae skal kun utføres ved SI Hamar og ikke ved Unilabs. Dette er bestemt i samarbeidsmøte mellom Unilabs og urologisk seksjon. 

Undersøkelsen forutsetter tett samarbeid mellom urologer og ansvarlige radiologer da våre rutiner tilsier at det utføres målrettede biopsier ved unn som gir stor sannsynlighet for cancer. Dessuten forutsettes det deltakelse i tverrfaglige møter. Vi har etablert gode rutiner for dette internt på sykehuset og har god kapasitet på disse undersøkelsene.

  Urologisk seksjon anser Unilabs som et viktig supplement til bildediagnostisk avdeling på sykehuset, men akkurat denne undersøkelsen bør gjøres i regi av sykehusets egen avdeling.