Nyoppdaget diabetes hos barn er øhjelp

Det er viktig at barn med debuterende diabetes mellitus ikke henvises som elektivt sendte e-henvisninger.

Det kan da gå unødig tid før barna blir kalt inn til videre utredning og behandling.

Symptomene ved debut av diabetes mellitus er polyuri, tørste og vekttap og eventuelt nedsatt allmenntilstand. Det er da viktig å sjekke glucose og, om mulig, urin stix.

Sykehuset sitt råd til fastleger og legevaktsleger er i samsvar med NEL sine anbefalinger:
«I de aller fleste tilfellene opptrer diabetes hos barn som en akutt tilstand som krever umiddelbar innleggelse i sykehus - økt tørste, økt vannlating, slapphet».

Hvis du mistenker debuterende diabetes mellitus hos et barn,  konferer med vakthavende lege på barneavdelingen og legg barnet inn som øyeblikkelig hjelp!