Oppfølging av brystkreftpasienter

Fastlegene har ansvar for å følge opp mange pasienter med ulike kreftformer og med til dels kompliserte prosedyrer over mange år.

I samarbeid med mamma-kirurgene har vi utarbeidet en sjekkliste for oppfølging av brystkreftpasienter.

Sammen med epikrisen får fastlegen med informasjonsarket om de ulike prosedyrene som før. Kvinnen får informasjonsarket, og i tillegg en sjekkliste som hun ta med til legen for avkryssing på alle kontroller (tilsvarende som for coloncanscer).

Pernilla Olsson, fung. seksjonsoverlege bryst-endokrin kirurgi SI Hamar