Pasientforløp hoftebrudd

Hjem til hjem

Sykehuset Innlandet har startet et arbeid med gode pasientforløp og Gode pasientforløp hoftebrudd skal bli malen for senere forløp. Prosjektet er delt i en prehospital, en hospital og en posthospital fase.

​Hensikten med prosjektet nå, er å gå gjennom alle rutiner knyttet til denne pasientgruppen og fokusere spesielt på overganger ved innleggelse og utskrivning, redusere risiko for komplikasjoner og øke kunnskapen om de pasientene der det er størst fare for komplikasjoner og hva vi kan gjøre for å redusere faren.

Vi som arbeider med disse pasientene har ofte sett at informasjon og kommunikasjon inn og ut kunne bli bedre, likeså klar ansvarsdeling og faglig optimal behandling. Det er veldig velkomment med tilbakemeldinger fra dere ute om hva som ikke fungerer. Vi vil gjerne ha pasienthistorier.

Dere kan kontakte leder for praksiskonsulentene i SI, Karin Frydenberg på epost eller telefon, frydrein@online.no / 90863737 eller praksiskonsulenten ved ditt nærmeste lokalsykehus.

Vi har hatt ett møte og det skal jobbes raskt fram mot jul med dette. Det er med utgangspunkt i sykehuset og det var derfor overvekt av sykehusansatte med på møtet og derfor veldig viktig med innspill fra flere ute i kommunene!
Mange kommuner og fastleger arbeider aktivt med fallforebygging og med andre ting for å forebygge hoftebrudd, bla. gjennom ernæringsfokus, medikamentgjennomgang med fokus på uheldige medikamenter for gamle og ulike treningsopplegg for pasientene.

Mange fastleger og kommuner har et bevisst og aktivt forhold til rehabilitering av pasienter etter skader som hoftebrudd, men oversikten og tilbudet til den enkelte pasienten kan nok ofte bli bedre.
Det er meningen å tallfeste hvordan frekvensen av hoftebrudd og prognosen etter hoftebrudd utvikler seg i Innlandet. Sykehuset Innlandet har gode data på dagens situasjon, så her vil resultatene kunne måles.