Postbariatrisk plastikkirurgi

Tilbud til pasienter som har hatt stor vektnedgang og plages med hudoverskudd.

​Avdeling for generell- og postbariatrisk plastikkirurgi i Sykehuset Innlandet åpnet 1. oktober. Avdelingen er lokalisert til SI Tynset.

Målgruppen er pasienters om har hatt stor vektnedgang og plages med hudoverskudd. Avdelingen vil tilby en rekke ulike inngrep etter indikasjon, og pasienter med behov for flere inngrep vil planlegges for dette:

Inngrep innen postbariatrisk plastikkirurgi
Bukplastikk (standard), Bukplastikk med rectusdiastase, Fleur de Lis (FDL), Fleur de Lis (FDL) med rectusdiastase, Brystløft med axilleplastikk, Armplastikk, Lårplastikk, Hofte-/seteplastikk.

I tillegg vil det gis tilbud om mammareduksjon og operasjon for gynecomasti. Tilbudet vil følge nasjonale retningslinjer for plastikkirurgi og gis til pasienter i ASA1 eller ASA2 (ASA1: Friske pasienter som røyker mindre enn 5 sig dgl. ASA2: Pasienter med asymptomatisk tilstand som behandles medikamentelt (f.eks. hypertensjon) eller med kost (f.eks. DM2 og ellers friske pasienter som røyker mer enn 5 sig dgl.) Særlig viktig å merke seg for henvisere er krav om stabil vekt >2 år, BMI<27 og at pasienten ikke bruker nikotin | http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2015/02/ASA-Physical-Status-Classification-System-2014-1.pdf

Henvisning
Vi ber om at henvisningen inneholder relevant informasjon om pasientens helsetilstand, BMI, BT, medikamenter, plager, årsak til vekttapet, motivasjon osv. Pasienter som planlegges til operasjon vil få med seg lab.rekvisisjon for prøver de skal ta to uker preoperativt. Vi ber om hjelp til å få tatt prøvene lokalt. Svar sendes SI Tynset (som rekvirent). Pasienten vil tilbys postoperativ oppfølging på SI Tynset, både rutinemessig og ved eventuelle komplikasjoner.

Avdelingens leger er erfarne plastikkirurger:
• Jan Kåre Frøyen
• Gudjon L. Gunnarsson
• Hans Marius Solli-Nilsen