Primær hyperparathyreoidisme

Henvisning til endokrinolog ved primær hyperparathyreoidisme.

​Diagnosen PHPT krever [1]:

  • S-Ca (albuminkorrigert/fritt kalsium) over øvre referansegrense
  • S-PTH ved øvre referansegrense eller høyere. I tvilstilfeller måles S-Ca og S-PTH × 3
  • Pasienter med følgende tilstander bør primært få tilbud om operasjon [1] og henvises endokrinolog for vurdering preoperativt:
  • S-Ca (albuminkorrigert) > 2,75 mmol/l i to prøver
  • Påvist nyrestein eller nefrokalsinose
  • Osteoporose (T-score < -2,5) og/eller lavenergifraktur
  • Alder < 50 år, uansett S-Ca

Pasienter eldre enn 50 år, uten osteoporose/urinveiskonkrementer og S-Ca < 2,75 mmol/l observeres hos fastlege med årlige kontroller av S-Ca og S-PTH og henvises endokrinolog ved eventuell tilkomst av tilstander nevnt over.


Referanser:

1. Nasjonal veileder i endokrinologi som publiseres høsten 2015