RhD-profylakse til gravide Rh-neg kvinner

Rutinene for oppfølging av Rh-neg gravide er endret fra 01.09.16.

​Den første prøven tas som tidligere ved første undersøkelse i svangerskapet (tidligst uke 12). Det skal så tas ny blodprøve av Rh-neg gravide i uke 24. Det skal sendes 2 EDTA-rør for dette. Der undersøkes nå om barnet er Rh-neg eller pos.

Alle Rh-negativ gravide med Rh-positive foster skal ha RhD-profylakse i uke 28.

Dette er ikke de endelige prosedyrer for hvordan det skal håndteres, men prinsippet er at de gravide ikke skal betale og de skal derfor foreløpig få denne RhD-profylaksen ved nærmeste gynekologisk poliklinikk. Det er derfor viktig at vi fastleger skriver på rekvisisjonen til laboratoriet termin og ved hvilken gynekologisk avdeling de gravide skal behandles på, slik at laboratoriet kan innkalle dem.

Fra blodbanken sendes ut følgende informasjon:

Prenatal RHD diagnostikk og profylakse uke 28

I påvente av den permanente ordningen som forventes å tre i kraft før 1. juli 2017, da fastlege eller jordmor i kommune helsetjenesten skal gi RhD-profylakse, har Helse Sør-Øst bestemt at fødeavdelingene/poliklinikkene midlertidig tar ansvar for å gi anti-RhD.

Blodbanken på Lillehammer og Elverum analyserer og sender alle prøver og prøvesvar i forbindelse med antistoffundersøkelsene, og i tråd med anbefalingen fra Helse Sør-Øst sender blodbanken kopi av svaret på prøven tatt i uke 24 til de gynekologiske avdelinger/poliklinikker dersom det er funnet et RhD positivt foster. Frem til den nye ordningen trer i kraft, vil de gynekologiske avdelingene/poliklinikkene ha ansvar for å innkalle og behandle den gravide.

Siden blodbanken ikke vet hvor den gravide skal føde er det viktig at lege eller jordmor som rekvirerer prøven i uke 24 skriver fødested i rubrikken for kliniske opplysninger. I de tilfeller dette ikke er gjort må blodbanken kontakte rekvirent telefonisk for å få opplyst hvor kopi av svaret skal sendes. 

Alle andre prøver i forbindelse med oppfølging av antistoffer hos de gravide behandles som tidligere og både svar på disse og og svar på foster RhD i uke 24 sendes også rekvirent.

Ved spørsmål kan blodbanken kontaktes på tlf:
Blodbank SI Lillehammer: 61 27 29 57
Blodbank SI Elverum: 62 43 85 37