Ris/Pacs

Den 23. september tok SI i bruk et nytt pasientadministrativt og bildebehandlingssystem (RIS/PACS) ved bildediagnostiske avdelinger.

​Omleggingen har vært svært krevende, og SI ser at løsningen inneholder noen feil og mangler.


Det er særlig to feil som berører fastlegene:

1. Systemet benytter «klipp & lim»-funksjonen som et mellomlager når radiologene utformer beskrivelser. Vi har fått tilbakemeldinger om at svarrapporter kan inneholde pasient- og henviseropplysninger på annen pasient enn den aktuelle. SI har satt i verk tiltak for å unngå dette.

2. «Tillegg» på en allerede utsendt svarrapport kom i en periode ikke med til fastlegene i det reviderte elektroniske svaret. Tillegget fantes bare i papirversjonen. SI har informert via telefon til henvisere om avvikene. Problemet er nå løst.

Sykehuset Innlandet har ennå ikke godkjent løsningen som 100 prosent sikker for kun elektronisk svarrapporter. Det er derfor papirsvaret som er vårt formelle svar.

Dersom henviser mottar svarrapport tilsvarende pkt. 1, ønsker SI tilbakemelding på dette.

Tilbakemelding sendes til Bjørn Hjelmstad
Mobiltelefon 416 45 531
E-post: bjorn.hjelmstad@sykehuset-innlandet.no