Samhandlingsprosjekt hjerneslag

Rekruttering av deltakere

Sykehuset Innlandet ved Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring (RPPO) har fått midler fra HSØ til et prosjekt for å bedre oppfølgingen av personer med hjerneslag og deres pårørende.

​Dette er et satsningsområde innen spesialisthelsetjenesten. Vi vil ha fokus på implementering og synliggjøre overføringseffekt til andre diagnoser.

I prosjektet samarbeider vi med:

  • Medisinsk avdeling, SI Elverum
  • ”Raskere tilbake” hjerneskade, Avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering, SI Ottestad
  • Høgskolen i Innlandet, Campus Elverum
  • Åsnes kommune
  • To brukerorganisasjoner, Landsforeningen for slagrammede og Norsk forening for slagrammede

Vi har valgt å ha fokus rettet mot psykososial rehabilitering da forskning viser at det er mangelfullt. I januar gjennomførte vi et seminar på Flisa i Åsnes kommune som et «Kick-off» på prosjektet – et vellykket arrangement med 100 deltagere, både pasienter, pårørende og helsepersonell deltok.

Vi er nå i gang med neste del av prosjektet som er pasient- og pårørendeopplæring i gruppe. Det planlegges ei gruppe med begge kjønn fra 45-67 år i yrkesaktiv alder uten afasi.

Vi ønsker ei gruppe med 8-10 pasienter og med de pårørende kan det bli ei gruppe opp mot 20 deltagere.

Gruppetilbudet skal ha et lærings- og mestringsfokus på hvordan leve med sykdom, skade eller en funksjonsnedsettelse. Innholdet blir et salutogent mestringsfokus hvor det friske benyttes for å håndtere eller mestre hverdagen i et bio-psyko-sosialt perspektiv - Det hele mennesket.

Deltagerne vil primært ha medisinsk avdeling ved SI Elverum som sitt sykehus, dvs. at det rekrutteres fra kommunene rundt Elverum og også Hamar.

Vi ønsker din/deres hjelp til å rekruttere pasienter med pårørende til dette tilbudet som har oppstart i september.

Vedlagt Invitasjonen til kurset som deles ut / sendes til den aktuelle målgruppen.

Spørsmål kan rettes til:

Valborg N. Brøste i Ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring SI
E-post: Valborg.N.Broste@sykehuset-innlandet.no – tlf 948 28 249