Samling av døgnbehandling urologi

I oktober 2018 ble urologitilbudet i Innlandet endret.

Alle innleggelser skal skje på Sykehuset Innlandet Hamar, mens dag-
behandling og poliklinikk vil være både på Hamar og Lillehammer.

Henvisninger; både for innleggelser, dagbehandling og poliklinikk sendes til urologisk seksjon Hamar som har ansvaret for timeoppsett både på Hamar og Lillehammer.

Elektroniske henvisninger til urologi sendes:
Avdeling: HKI Seksjon: Urologi Hamar

Forespørsler om urologiske pasienter rettes til SI Hamar. Tlf. 915 06 200 og be om vakthavende urolog.