Screening for MRSA/VRE/ESBL bærerskap

før innleggelse/poliklinisk/radiologisk undersøkelse

Prøver på MRSA/VRE/ESBL tas på fastlegekontoret slik at svar, som hovedregel, kan foreligge før planlagt innleggelse og poliklinisk behandling.

Prøver på MRSA tas fra nese, hals, perineum, samt fra eventuelle sår, eksem, stomi, permanent kateter, VAP o.l.

Prøver på VRE og ESBL tas fra rectum, samt fra eventuelle sår, eksem, stomi , permanent kateter, VAP o.l.

I henvisning må det fremgå om pasienten er klarert med prøvetaking på aktuelle bakterier, samt når prøver er tatt .

Resultat vedlegges, evt vises det til at resultatet finnes i DIPS, dersom prøven er analysert i Sykehuset Innlandet.

Dersom pasienten ikke har fått gjennomført alle påkrevde kontrollprøvesett, skal det fremgå av henvisningen at pasienten ikke er klarert for aktuelle baktereie. Evt angi hvor mange prøvesett som er tatt.

Prøvetaking gjøres hos følgende pasienter:

Alle som siste 12 måneder har vært utenfor Norden og der har:
 - vært innlagt i helseinstitusjon
 - fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste
 - arbeidet som helsearbeider
 - oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir

Alle som har oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden og har:
 -sår-/hudinfeksjon, kronisk hudlidelse
 -medisinsk utstyr som penetrerer hud eller slimhinne

Alle som har: fått påvist MRSA, ESBL, VRE selv om senere kontrollprøver har vært negative
 -bodd i samme husstand som MRSA- ESBL, VRE positive
 -hatt nær kontakt med MRSA, ESBL, VRE -positive uten å bruke beskyttelsesutstyr

Mer enn 12 mnd siden
Alle som har fått påvist MRSA, ESBL, VRE, men hvor det ikke er fulgt opp med alle påkrevde kontrollprøvesett.

Ref. : Smittevernansvarlige i SI | Folkehelseinstituttet.